foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 
29 września Eko- klub działający  przy ZSP w Drezdenku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Strzelcach Kraj., Nadleśnictwem Smolarz w Kleśnie oraz Nadleśnictwem Karwin w Drezdenku zorganizował akcję: „ Sprzątanie Świata”. Zebranych na placu przed szkołą, Pana Starostę Edwarda Tyranowicza, Nadleśniczych: pana Andrzeja Jerzyka oraz pana Edwarda Buśko, leśników, nauczycieli i młodzież, powitał dyrektor szkoły pan  Radosław Świekatowski. Po krótkich wystąpieniach zaproszonych gości uczniowie klas: Ia LO, Ib LO, ITHB, II THB wraz z opiekunami  sprzątali las na terenie wymienionych Nadleśnictw. Pracy było niemało. Zmęczeni,  ale zadowoleni z osiągniętych efektów uczniowie zakończyli przedsięwzięcie ogniskiem.