foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 

 

Badanie aktywności słonecznej

 

Nasza Szkoła, od niedawna bierze udział w programie badania aktywności słonecznej. Program ten jest prowadzony przez Stanford Solar Center Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii we współpracy ze Stowarzyszeniem Amatorów Radioastronomów (Society of Amateur Radio Astronomers – SARA).

            Program ten polega na wykrywaniu rozbłysków promieniowania rentgenowskiego i dalekiego ultrafioletu pochodzących ze słońca, poprzez wykrywanie zmian w jonosferze Ziemi. Zmiany te można wykryć poprzez monitorowanie siły sygnału nadajników VLF (Very Low Frequency), do czego służy urządzenie dostarczone przez SSC. Podłączone jest ono do szkolnego komputera, który zbiera dane oraz okresowo wysyła je do centralnej bazy na Uniwersytecie Stanforda. Jak do tej pory, nie udało nam się wykryć żadnego rozbłysku, ale wciąż jesteśmy w fazie dostrajania anteny oraz wybierania najlepszych nadajników VLF, które będziemy monitororować. Etap konfiguracji jest dość długi między innymi ze względu na fakt, że aby zweryfikować efektywność konfiguracji potrzeba danych z kilkunastogodzinnego odcinka czasu. Jesteśmy pewni, że niedługo strumień danych z naszego szkolnego punktu monitorującego zasili archiwa Uniwersytetu Stanforda.