foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 

Skład Rady Rodziców

Przewodniczący: p. Jarosław Gulajew

Z-ca przewodniczącego: p. Justyna Sieinska

Sekretarz: p. Anna Płusa

Skarbnik: p. Grzegorz Brajewski

Członek: p. Piotr Dembski

 

Skład komisji Rewizyjnej

Przewodniczący: p. Marzena Chrebor

 

 

NR KONTA KOMITETU RODZICIELSKIEGO

Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku

17 8362 0005 0032 5637 3000 0030