foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 

Drezdenko jest położone wśród lasów i jezior Puszczy  Nadnoteckiej, REZERWATU PRZYRODY LUBÓWKO, co sprzyja nie tylko wypoczynkowi, ale również nauce i realizacji zainteresowań. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych – kółkach zainteresowań z języków: polskiego, angielskiego oraz matematyki, historii, biologii, chemii, geografii, informatyki i  SKS. Dzięki temu poszerzają swoją wiedzę, uczą się i pracy w zespołach i dobrej komunikacji. Wyżej wymienionym celom służą także istniejące organizacje młodzieżowe, takie jak Samorząd Uczniowski, Liga Ochrony Przyrody i media szkolne.

Muzycznie uzdolnieni uczniowie są członkami MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ i grupy choreograficznej DZIEWCZĘTA Z BUŁAWAMI. Miłośnicy poezji przygotowują programy poetyckie, koncerty i prezentują je w Miejskim Domu Kultury. Sportowcy biorą udział w rozgrywkach drużyn piłki siatkowej.

Natomiast w bibliotece szkolnej jest pracownia multimedialna wyposażona w komputery z dostępem do sieci INTERNET