foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 

Rok szkolny 2018/2019

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: 3 - letnie

klasa I – realizacja  przedmiotów w zakresie podstawowym
od klasy II – kontynuacja przedmiotów w zakresie podstawowym i realizacja  przedmiotów w zakresie rozszerzonym zgodnie z wyborami uczniów
Dla uczniów LO proponujemy zajęcia uzupełniające o profilu:
-   dziennikarskim (zgłębianie  tajników  warsztatu  dziennikarza),
-   biznesowym (język angielski w biznesie)
-   ratownictwo medyczne
-   służby mundurowe

 

TECHNIKUM: 4 – letnie kształcące w zawodach:

Technik budownictwa – przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia
Technik hotelarstwa – przedmioty rozszerzone: j. angielski, geografia

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA: 3 - letnia 

klasy wielozawodowe i sprzedawców

Warunkiem przyjęcia do klasy wielozawodowej jest podpisana umowa o praktyczną naukę zawodu z upoważnionym do kształcenia w danym zawodzie zakładem pracy

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (szkoła wieczorowa): 3 - letnia
dla absolwentów wszystkich typów szkół

Nabór do klasy I

 

Pobierz podanie    plik PDF,    plik DOCX

Skierowanie młodego pracownika   plik PDF,     plik DOCX   

 

 

 

 

 

 

Szkolny plan nauczania dla młodzieży - LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Podbudowa programowa: gimnazjum
Opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z 7 lutego 2012r.
Lp.
Przedmiot
Tygodniowa liczba godzin
Klasa I
Klasa II
Klasa III
1.
Język polski
4
4
4
2.
Język obcy nowożytny I
3
3
3
3.
Język obcy nowożytny II
2
2
2
4.
Wiedza o kulturze
1
 
 
5.
Historia
2
 
 
6.
Wiedza o społeczeństwie
1
 
 
7.
Podst. przedsiębiorczości
2
 
 
8.
Geografia
1
 
 
9.
Biologia
1
 
 
10.
Chemia
1
 
 
11.
Fizyka
1
 
 
12.
Matematyka
4
3
3
13.
Informatyka
1
 
 
14.
Wychowanie fizyczne
3
3
3
15.
Eduk. dla bezpieczeństwa
1
 
 
16.
Godzina z wychowawcą
1
1
1
 
Razem 1-16
29
16
16
17.
I rozszerzenie              
 
4
4
18.
II rozszerzenie  
 
4
4
19.
III rozszerzenie            
 
4
4
20.
Przedmiot uzupełniający 1
Dziennikarstwo lub Język angielski w biznesie
1
 
 
21.
Przedmiot uzupełniający 2
Historia i społeczeństwo lub Przyroda
 
4
 
22.
Przedmiot uzupełniający 3
Ekonomia w prakyce
 
 
1
 
Razem 17-22
1
16
13
 
Razem 1-22
30
32
29