foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 

 

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

(aktualizacja zgodna z ostatnim rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego)

 

1.
Rozpoczęcie rocznych zajęć
              dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017 r. godz. 900
2
Zimowa przerwa świąteczna
23 – 31 grudnia 2017 r.
3
Próbna matura
termin ustali OKE
4
Ferie zimowe
12  – 25 lutego 2018r.
5
Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca  - 3  kwietnia 2018r.
6
Praktyka zawodowa   klasy
                                                II  THB
 
od 7 maja do 01 czerwca 2018 r.
7
Semestry w roku szkolnym 2017 / 2018
      Klasy  III LO, IVTH                  I   semestr
                                                           II semestr
     
     Pozostałe klasy LO, T i ZSZ
                                                           I  semestr
                                                           II semestr
od 4 września 2017r. do 15 grudnia 2017r.
od 16 grudnia 2017r. do 27 kwietnia 2018r.
 
 
od 4 września 2017r. do 12 stycznia 2018r.
od 15 stycznia 2018r.  do 22 czerwca 2018r.
8
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach III LO i IV THB
27 kwietnia 2018r.    godz. 1100
9
Maturalne egzaminy ustne
Od 7 do 25 maja (formuła od 2015)
10
Maturalny egzamin pisemny
Od 4 do 23 maja
11
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe        
 
2TH (T11) 19.06.2018/26.06.2018
4TH (T12) 11.01.2018/ 10.01.2018
3TB (B18) 11.01.2018/22-31.01.2018
3TB (B33) 19.06.2018/ 26.06.2018
4TB (B33-poprawka) 11.01.2018/10.01.2018
4TB (B30) 11.01.2018/ 17-20.01.2018
Sprzedawca (A18) 19.06.2018/22.06-4.07.2018
12
Dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktyczno -  wychowawczych w szkołach z 5-cio dniowym tygodniem pracy
- 4, 7, 8 oraz 15 maja 2018 (matura)
- 2 maja 2018
- 1 czerwca 2018
-  „Dzień Otwarty” – data zostanie ustalona           
   w  późniejszym terminie
13
Dzień sportu szkolnego zawody  międzyklasowe i międzyszkolne   (odpowiedzialni nauczyciele wf)   
Zostanie ustalony w późniejszym terminie
14
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostałych klas
22 czerwca 2018 r. godz. 900
15
Wywiadówki:  
 
 
 
 
20 września 2017 r.     godz. 1730
15 listopad 2017 r.       godz. 1730
10 stycznia 2018 r.       godz. 1730
14 marzec 2018 r.         godz. 1730
23 maj 2018 r.               godz. 1730
16
Badanie wyników nauczania w klasach:
                             I diagnoza wstępna
                            II diagnoza końcoworoczna
wrzesień-październik -termin wg ustaleń
maj-czerwiec - termin wg ustaleń
17
Składki:                 Ubezpieczenie NW młodzieży
                                Rada Rodziców
     29  zł.
     40,00 zł.
18
Poprawkowe egzaminy klasyfikacyjne    
27-31 sierpnia 2018r. od godz. 900
19
Ferie letnie
od 25 czerwca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
20
Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjno-organizacyjnej – 2016/2017
ostatni tydzień ferii letnich 28-31 sierpnia 2018
 godz. 0900
21
Posiedzenia Rady Pedagogicznej w celu 
 klasyfikacji:
       śródrocznej:
                                   III LO i IV TH
                                   Pozostałe klasy
 
      Klasyfikacja roczna i końcowa                            
                klas III LO,  IV TH  
                                                                 
      Klasyfikacja roczna  pozostałych   klas
 
 
 
 
13 grudnia 2017r. 
10 stycznia 2018r.
 
25 kwietnia 2018r.
 
 
19 czerwca 2018r.