foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

w Drezdenku

 

 

Teresa Pietruszak
jest do dyspozycji uczniów, rodziców oraz nauczycieli 
w godzinach pracy:
 

Poniedziałek    800 – 1400
Wtorek              800 – 1400
Środa                800 – 1400
Piątek               800 – 1200

 

Gabinet nr 17, parter

 

 

Zadania pielęgniarki szkolnej

  1. Organizowanie profilaktycznych badań lekarskich.
  2. Prowadzenie działań profilaktycznych oraz podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia.
  3. Udzielanie pomocy przedmedycznej.
  4. Prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów.
  5. Indywidualne rozmowy i konsultacje.
  6. Nadzór nad apteczkami szkolnymi i stanem sanitarno – higienicznym szkoły.
  7. Współpraca z dyrekcjom szkoły, gronem pedagogicznym, rodzicami, specjalistami oraz organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
  8. Wywiady środowiskowe.