foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


95 7620355
zsp.drezdenko@wp.pl

Egzaminy zewnętrzne

Tłumacz strony

 

ROZDZIAŁ XI

Podstawowe prawa i obowiązki członka społeczności szkolnej

 § 72                                                          
 
1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w określony przez zasady  przyjmowania sposób.
2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.  
3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i  dziecka.  
4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.
5. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.
6. Żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.
7.  Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności     Szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.
8.  Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzę dach religijnych lub  nauce religii.

 

Czytaj więcej